६० रुपियाँको सुरुवात !!!


Blog


सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिका साथसाथै गुुणस्तर पनि बढाउनुपर्छ

On : 25 Dec, 2020

१. नेपालमा सहकारीको अवस्था र सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

बर्तमानमा सहकारीको क्षेत्र मात्र नभएर राज्य सञ्चालन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा हामी छौँ । राज्य तीन तहबाट चलेपछि सहकारी पनि त्यसबाट अछुुतो रहन सक्ने भएन । वर्तमानमा नयाँ सहकारी ऐन आएको छ, सहकारीको पनि नयाँ ऐन लागू भएको अवस्था छ । नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्थापन र कतिपय करका विषयमा दोहोरो सदस्यताका सन्दर्भमा असाध्यै धेरै कानुनहरू बन्दै गरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले सहकारी क्षेत्र संक्रमणको फ...

061-538567

GOLDEN SAACOS IN STATISTICS
  • Share Capital : 5,45,00,300.00
  • Total Saving : 47,36,71,400.89
  • Total Outstanding Loan : 36,06,18,829.19
  • Total Member : 6782
    (Male: 2751 Female: 3998 Other: 33)
  • Minor Member : 1428
  • Total Assets : 62,55,17,255.59
  • No. of Employee: Regular Staffs: 20
  • Note: Up to Dec. 15, 2020 Mangsir 30, 2077

SOCIAL MEDIA